Formularz rejestracyjny: Konferencja naukowa Miasto przyszłości. Lublin 2050

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej Miasto przyszłości. Lublin 2050 organizowanej przez Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Radę Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina.

Kiedy? 24 kwietnia 2023 r.
Gdzie? Aula III im. Lesława A. Pagi, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Konferencja naukowa Miasto przyszłości. Lublin 2050
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a opublikowaniem swojego artykułu w monografii Miasto Przyszłości. Lublin 2050?