Publikacja Raportu wskaźników usług miejskich i jakości życia zgodnego z metodologią PN-ISO 37120:2015-03 dla miasta Lublin

„Lublin. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia zgodne z metodologią PN-ISO 37120:2015-03” to druga odsłona raportu stanowiącego zestawienie wskaźników statystycznych zgodnych tzw. normą „smart city”.

W raporcie znajdują się dane dla ponad 100 wskaźników, określających różne aspekty funkcjonowania miasta, zgrupowanych w 17 kategoriach, takich jak np. gospodarka, edukacja środowisko, finanse, transport czy energetyka, w latach 2016–2020. Z uwagi na przyjętą metodologię niniejszy dokument nie ma charakteru analitycznego, lecz jest statystycznym zestawieniem danych dla Lublina w zakresie rozwoju obszaru smart city.

Publikacja raportu rozpoczyna coroczny monitoring wskaźników zgodnych z normą ISO 37120. Ten i pozostałe raporty o tematyce smart city publikowane są w zakładce Wskaźniki miasta inteligentnego.