MAKING-CITY: Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku – zaproszenie na bezpłatny webinar

Urząd Miasta Lublin we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarze pt. „MAKING-CITY: Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku”. Tematem spotkania będą między innymi sposoby podnoszenia efektywności energetycznej budynków oraz potencjału budownictwa jedno- i wielorodzinnego w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Panorama Lublina. W tle jedno z lubelskich osiedli. Wokół bloków dużo zieleni i drzew.

Agenda spotkania:
1. Making-city i rola miasta Lublin w projekcie.
2. Jak podnieść efektywność energetyczną budynku – praktyczne wskazówki.
3. Odnawialne źródła energii – potencjał dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
4. Dostępne dofinansowania dla mieszkańców i spółdzielni.
5. Pytania i odpowiedzi.

Wydarzenie jest wynikiem realizacji przez Gminę Lublin międzynarodowego projektu Making-City, który skupia się na stojących przed miastami wyzwaniach dotyczących energetyki – transformacji energetycznej, poprawy efektywności energetycznej oraz wpływu sektora energetycznego zarówno na jakość życia mieszkańców miast jak i klimat.
Webinar poprowadzą Dorota Bartosz, Dyrektor techniczna ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC, Sylwia Buźniak, Koordynator Sprzedaży, Pion Klienci Biznesowi, E.ON Polska, przy wsparciu pracowników Urzędu Miasta Lublin.


Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2022 r. w godzinach od 10:30 do 12:00 w formule on-line. Zarejestruj swój udział w webinarze

O projekcie:
MAKING-CITY to nowy wielkoskalowy projekt demonstracyjny, finansowany z programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020. Celem projektu uruchomionego w 2018 r. w Hiszpanii jest rozwiązanie problemu nadmiernej emisji CO2 w miastach i wskazanie konkretnego kierunku transformacji miejskiego systemu energetycznego w celu osiągnięcia znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla w miastach w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District, czyli obszar dodatni energetycznie).

Projekt koordynowany jest przez CARTIF Technology Center. Polega na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wspierających transformację energetyczną w dwóch lighthouse cities – Groningen i Oulu. Oba miasta zostały wybrane ze względu na ich dotychczasowe zaangażowanie w transformację energetyczną, a praca z nimi pomoże pozostałym sześciu miastom naśladowcom tzw. follower cities – León (Hiszpania), Bassano del Grappa (Włochy), Kadiköy (Turcja), Poprad (Słowacja), Vidin (Bułgaria) i Lublin (Polska) – zaadaptować zaproponowane w Groningen i Oulu rozwiązania. Konsorcjum składa się z kluczowych interesariuszy tworzących łańcuch wartości inteligentnych miast. Należą do niego wiodące europejskie instytucje badawcze i akademickie, duży przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i partnerzy specjalizujący się w badaniu zasobów

Więcej o projekcie: https://makingcity.eu/
Strona współorganizatora: https://plgbc.org.pl/

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o grant nr 824418.