Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Plac Litewski 1,
20-080 Lublin
tel: +48 81 466 2500
fax: +48 81 466 2501
e-mail: biznes@lublin.eu

Dorota Wolińska

Dorota Wolińska

Koordynatorka

Referat Strategii i Smart City

Ewelina Frelas

Ewelina Frelas-Tyczyńska

Specjalistka ds. Innowacji Społecznych

Referat Strategii i Smart City

Szymon Horosiewicz

Szymon Horosiewicz

Specjalista ds. smart city

Referat Strategii i Smart City