Zrównoważona mobilność miejska

Jednym z największych wyzwań urbanistyczno-środowiskowych przed jakimi stoją miasta jest rozwój systemu zrównoważonej mobilności. Na system transportowy miasta składa się wiele elementów, jednak dziś kluczowe znaczenie ma system zarządzania, który optymalizuje przepływy dbając o bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Rozwój systemów zarządzania, organizacji, technologii, produktów i usług stanowi fundament do tworzenia dobrego wizerunku komunikacji miejskiej.

Użytkownicy przestrzeni miejskich chcą przemieszczać się sprawnie, bezpiecznie, nienapotykając na bariery i ograniczenia wynikające z braków infrastrukturalnych czy zarządczych – wybierając najlepszy dla siebie środek transportu. Przy kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej kluczowe są dwa aspekty – jakość usług i neutralność dla środowiska przyrodniczego. Proces ten wymaga więc zmiany podejścia – gdzie transport z wykorzystaniem indywidualnych samochodów osobowych stanie się mniej atrakcyjny w stosunku do podróży odbywanych przy pomocy środków transportu publicznego, współdzielonego czy niezmotoryzowanego. Zrównoważony transport powinien odzwierciedlać
w równomiernym stopniu zróżnicowane cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Nie jest w tym przypadku celem eliminowanie któregoś z dostępnych środków transportu, lecz ich wzajemne uzupełnianie się, co ma się przyczynić do podniesienia jakości podróży.

Współczesny rynek transportowy zostaje stopniowo zdominowany i kształtowany przez elektromobilność. Proces ten wpisuje się w konieczność dywersyfikacji źródeł energii i kształtowania systemu zrównoważonego transportu zeroemisyjnego – przyjaznego dla użytkownika i neutralnego dla środowiska. Dla rozwiązań z zakresu smart city obszar ten stanowi atrakcyjny poligon doświadczalny, gdzie można testować szereg rozwiązań optymalizacyjno-zarządczych i w czasie rzeczywistym monitorować wszelkie zmiany z korzyścią dla użytkowników miasta.