Smart city Lublin

Idea smart city w Lublinie oraz proces podnoszenia inteligencji miasta rozpoczął się od przyjęcia i wdrażania Strategii Lublin 2020. Strategia dała fundamenty pod stworzenie własnego inteligentnego modelu rozwoju miasta. Politykę smart city opartą na implementacji nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w zarządzaniu infrastrukturą miejską – mającą na celu optymalizację wydatków i redukcję kosztów – w połączeniu z dbałością o środowisko naturalne należy ubogacać przez cieszące się dużym zainteresowaniem projekty partycypacyjne i otwieranie danych miejskich. W Lublinie koncepcja smart city realizowana jest zgodnie z generacją smart city 3.0, w której mieszkańcy współtworzą miasto i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji.

Wymiary miasta inteligentnego wg. Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu:

  • inteligentna gospodarka (smart economy) – gospodarka oparta o zaawansowane technologie i rozwiązanie IT;
  • inteligentna mobilność (smart moblity) – zintegrowane systemy transportowe, rozwiązania z zakresu ITS, integracja systemów publicznego transportu;
  • inteligentne środowisko (smart environment) – rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, optymalizacja kosztów środowiskowych;
  • inteligentne społeczeństwo (smart people) – zarządzanie jakością kapitału społecznego, włączenie społeczeństwa w procesy kreowania rozwoju miasta, zwiększenie kreatywności mieszkańców oraz podnoszenie ich świadomości na nowoczesne technologie i rozwiązania;
  • inteligentna jakość życia (smart living) – bogata oferta usług miejskich, szeroki dostęp do infrastruktury IT, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta;
  • inteligentne zarządzanie miastem (smart governance) – transparentność działania, jakość i dostępność usług publicznych, inteligentne zarządzanie publiczne, partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji.

Generacje smart city:

Infografika Generacje Smart City. Smart City 1.0 Pojawienie się wielu dostawców technologii. Smart City 2.0 Miasta zainteresowane są nowoczesnymi rozwiązaniami. Smart City 3.0 Mieszkańcy zaczynają współtworzyć miasto i mają realny wpływ na podejmowane decyzje. Smart City 4.0 Najnowsza generacja, która posiada cechy pozostałych oraz uzupełniona jest o integralność przestrzenną i technologiczną z nawiązaniami, które jeszcze nie zostały opracowane.