Smart city Lublin

Koncepcja miasta inteligentnego zakłada ciągły, nieprzerwany rozwój dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w każdym obszarze funkcjonowania. Standardowy podział wymiarów oddziaływania smart city skupiony jest na: gospodarce, mobilności, środowisku, społeczeństwie, zarządzaniu miastem oraz ogólnej jakości życia. Konieczne więc staje się przewartościowanie potrzeb miasta poprzez odejście od skoncentrowania się wyłącznie na technologii i twardej infrastrukturze, a skupienie się na nawiązywaniu efektywnego dialogu i współpracy z mieszkańcami oraz opracowania dobrego podłoża strategicznego.

Miasto Lublin już od czasów poprzedniej Strategii Lublin 2020 konsekwentnie podnosi poziom inteligencji miejskiej oraz realizuje ideę smart city, zgodną z paradygmatem Human Smart City 3.0, w ramach którego mieszkańcy współtworzą miasto i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji. W ramach dotychczasowych projektów udało się zrealizować m.in. system zarządzania ruchem, zmodernizowano transport publiczny w kierunku zeroemisyjnym, uruchomiono szereg rozwiązań w formie e-usług i systemów wspierających transparentność danych publicznych np. geoportal, model 3d miasta czy portal open data.

Panorama Lublina

Realizowano również wiele projektów o charakterze partycypacyjnym, mających na celu włączenie mieszkańców w życie społeczne, dając im odpowiednie narzędzia i możliwości interweniowania w obszarach dla nich najważniejszych. Warto również wspomnieć o rozwiązaniach mających na celu budowanie efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego wdrażanych przez spółki miejskie, np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, które poczyniło inwestycje w systemy zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną, czy też budowę farmy fotowoltaicznej. Wszelkie zrealizowane projekty umożliwiają dalszy rozwój i wdrażanie nowych elementów w celu stworzenia pełnej inteligentnej infrastruktury miasta.

Wymiary miasta inteligentnego wg. Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu:

Generacje smart city