Środowisko

Idea miasta inteligentnego jest odpowiedzią na problemy współczesnych miast, których filozofia ukierunkowana jest na rozwój zrównoważony, zgodnie z którym kwestie środowiskowe stoją na równi z aspektami społecznymi i gospodarczymi w oparciu o założenie, że tylko równomierny postęp w ramach każdej kategorii przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest wysoka jakość życia wszystkich mieszkanek i mieszkańców miast.

Głównym wyzwaniem, które wielowymiarowo oddziałuje na aspekty funkcjonowania Lublina, jest ochrona środowiska. Niezadowalająca jakość powietrza, coraz wyższe temperatury, niedobory wody pitnej są nasilającymi się od wielu lat konsekwencjami rozwoju miast – presji urbanistycznej, rozwoju wysokoemisyjnego transportu, większego niż zwykle zapotrzebowania na energię, coraz większej i nieracjonalnej konsumpcji. Ważne jest zatem, aby kształtować te obszary uwzględniając ich wpływ na środowisko. Spójny i rozbudowany system terenów zielonych, układy urbanistyczne ukształtowane z myślą o umożliwieniu swobodnego przepływu powietrza, budynki niskoemisyjne, wysokoefektywny i zeroemisyjny system transportowy oraz poszanowanie dostępnych zasobów są kluczem do funkcjonowania wysokorozwiniętych, zdrowych i odpornych społeczności.

Realizacji działań z zakresu ochrony środowiska sprzyjają projekty, których kluczowym komponentem są inteligentne technologie. Inteligentne rozwiązania technologiczne, pracujące w oparciu o ciągły monitoring procesów zachodzących w środowisku, są w stanie na bieżąco analizować i informować o postępach miasta poczynionych w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, technologie pomagają zoptymalizować pracę infrastruktury technicznej integrując inteligentne systemy w kierunku neutralnych dla środowiska.

Panorama Lublina

Energetyka

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” rozpoczęła się pod koniec stycznia 2020 r. Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie obejmuje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 4 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna waży blisko 102 tony. Na konstrukcji wsporczej zainstalowano 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp. Dodatkowo, w ramach realizacji kontraktu „Zarządzanie energią”, na dachu budynku stacji dmuchaw zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczną o mocy 40 kWp. Koszt inwestycji to 8 123 000 zł brutto. Zwrot kosztów nastąpi najpóźniej w ciągu 6-7 lat – przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię ten zwrot nastąpi wcześniej).

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10 000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Więcej o rozwiązaniu na stronie MPWiK.