Warsztat: jak zidentyfikować i zdefiniować ramy tematyczne strategii rozwoju samorządu? Inauguracja działań Samorządowej Akademii Zarządzania Strategicznego

W dniu 21 listopada 2022 r. odbył się 3-godzinny pilotażowy warsztat z udziałem przedstawicieli samorządów oraz uczelni i studentów specjalizujących się w tematyce gospodarki przestrzennej pn. Jak zidentyfikować i zdefiniować ramy tematyczne strategii rozwoju samorządu? Jego celem było doświadczenie przez uczestników przebiegu procesu decyzyjnego będącego punktem wyjścia oraz jednym z najważniejszych etapów prac nad strategią rozwoju. Warsztat stanowił inaugurację działań Samorządowej Akademii Zarządzania Strategicznego, będącej jednym z rezultatów projektu Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030, który uzyskał dotację w konkursie Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców zorganizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Samorządowa Akademia Zarządzania Strategicznego to platforma edukacyjna oparta na praktycznej wiedzy, wieloletnim doświadczeniu i potencjale pracowników lubelskiego samorządu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zaangażowanych mieszkańców i mieszkanek. Celem tej inicjatywy ma być inspirowanie do podejmowania dobrze zaplanowanych działań wykorzystujących narzędzia partycypacji obywatelskiej, a także włączanie lokalnych społeczności w proces współdecydowania o przyszłości. Zależy nam, żeby Akademia odgrywała istotną rolę w środowisku poprzez sieciowanie, kojarzenie oraz wspieranie samorządowców w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu wyzwań – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach warsztatu wypracowano podstawową listę obszarów wyznaczających zakres roboczy procesu strategicznego – kluczowego wyzwania, z jakim mierzy się większość samorządów przystępujących do opracowania strategii rozwoju. O kolejnych działaniach realizowanych w ramach Samorządowej Akademii Zarządzania Strategicznego będziemy na bieżąco informować poprzez stronę.

Projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowany jest przez Gminę Lublin w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności ‒ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014‒2020 oraz z budżetu państwa.