Gala Liderów Smart City

W dniach 22–23 listopada 2022 r. odbyło się XV Smart City Forum – wydarzenie zrzeszające włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz prezesów
i kadrę zarządzającą firm działających w obszarze smart city.

Źródło: MM Conferences S.A.

Wydarzeniem towarzyszącym Smart City Forum była Gala Liderów Smart City kończąca projekt Akademii Lidera Smart City realizowany przez Orange pod patronatem Związku Miast Polskich. Gala była okazją do spotkania w gronie miast zainteresowanych rozwojem idei smart city i implementacji innowacyjnych rozwiązań w miastach. Podczas Gali Liderów Smart City odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie Akademii Lidera Smart City. Certyfikat ukończenia Akademii odebrały również Panie Ewelina Frelas-Tyczyńska oraz Dorota Wolińska z referatu strategii i smart city w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Źródło: MM Conferences S.A.

Smart City Forum jest najważniejszym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Stanowi on swoistą odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w globalnej skali, która dotyczy budowy i funkcjonowania współczesnych miast, czy całych regionów. Tegoroczna edycja skupiła się na aktualnych wyzwaniach i optymalnych rozwiązaniach dla miast i ich mieszkańców w dobie kryzysu ekonomicznego i energetycznego. Szczegółowe informacje o Smart City Forum oraz fotorelacja znajdują się na stronie wydarzenia.