Kolejne warsztaty dla samorządów w ramach projektu CoMobility już we wrześniu!

Warsztaty dla samorządów to cykl wydarzeń edukacyjnych realizowanych w ramach projektu CoMobility, które są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów oraz osób związanych zawodowo z tematyką mobilności miejskiej. Tematyka pierwszych warsztatów dotyczyła sposobów na skuteczne współtworzenie rozwiązań dla zrównoważonej mobilności. W ramach tego wydarzenia dyskutowano o funkcjonowaniu tzw. Miejskich Laboratoriów (City Labs), sposobach prowadzenia kampanii edukacyjnych dotyczących mobilności, oraz w jaki sposób realizować konkretne interwencje w przestrzeni miejskiej. Część warsztatową zwieńczyła dyskusja z uczestnikami dotycząca tematyki zastosowania metod kokreacji w tworzeniu rozwiązań dla mobilności miejskiej. Warsztaty zakończyły się wystąpieniem eksperta dr Michała Wolańskiego wykładowcy akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który przedstawił uczestnikom aktualny przegląd polityk transportowych oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu mobilności miejskiej.

Kolejna edycja Warsztatów dla samorządów

Obecnie konsorcjum projektu CoMobility przygotowuje się do organizacji drugiej edycji Warsztatów dla samorządów, które odbędą się 15 września 2022 r. Druga edycja warsztatów skupiać się będzie na tematyce związanej z możliwością zbierania danych, a następnie ich wykorzystania w kontekście kreowania polityki miejskiej.
W części dyskusyjnej zaplanowano również debatę przedstawicieli polskich samorządów o tematyce możliwości i barier w budowaniu zrównoważonej mobilności. Na zakończenie zaplanowano wystąpienie norweskiego partnera projektu CoMobility pt. „Skandynawska perspektywa zrównoważonej mobilności: wnioski z Oslo”.

Link do rejestracji opublikujemy wkrótce.

Projekt CoMobility

CoMobility (comobility.edu.pl) to projekt badawczy poświęcony mobilności w miastach. Jego celem jest zrozumienie czym kierują się mieszkańcy miast przy wyborze środków komunikacji oraz jak można stworzyć system transportu miejskiego zachęcający mieszkańców do rezygnacji z codziennych podróży samochodem. Projekt wiąże analizy wyborów transportowych z wpływem na zanieczyszczenie powietrza.