Konferencja podsumowująca projekt EGD4Cities – Europejski Zielony Ład dla miast

W dniu 14 lipca 2022 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt EGD4Cities – Europejski Zielony Ład dla miast. W konferencji uczestniczyli przedstawicieli różnych środowisk, w tym organów administracji samorządowej i rządowej, przedstawiciele sektora biznesu i otoczenia biznesowego oraz świata nauki.

W trakcie konferencji zaprezentowano rezultaty projektu EGD4Cities oraz podzielono się doświadczeniami w zakresie praktycznych aspektów wdrażania koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Gmina Lublin zaprezentowała lubelską koncepcję smart city, w której kluczową rolę odgrywa zrównoważone zarządzanie miastem. Jednym z elementów jest jakość życia oraz stopniowa ewolucja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Jako przykład dobrej praktyki została zaprezentowana cyrkularna strategia dla Lublina oraz Strategia Lublin 2030.

Referat Strategii i Smart City, Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, zaangażowany był w projekt EGD4Cities w roli eksperta – prezentując działania Gminy Lublin podczas pogłębionych wywiadów oraz biorąc udział w warsztatach „kurs myślenia transformacyjnego”.

Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z e-learningowego bezpłatnego kursu tzw. MOOC (masowy otwarty kurs online) z zakresu „zielonej gospodarki”. Certyfikowany kurs myślenia transformacyjnego przybliża cele zrównoważonego rozwoju zaproponowane przez Komisję Europejską. Szkolenie składa się z 11 modułów, w tym m.in. słownika pojęć oraz dobrych praktyk. Link do opracowanych w ramach projektu modułów znajduje się na stworzonym wirtualnym Think – Tanku na stronie internetowej https://www.egd4cities.eu/pl/courses. Kurs dostępny jest także w 4 wersjach językowych (polski, angielski, grecki, włoski).

Więcej informacji o projekcie EGD4Cities na stronie. Zachęcamy także do obejrzenia fotorelacji z konferencji, która dostępna jest na stronie.