Networking

Smart City = Open City

Lublin jest miastem otwartym, dobrze skomunikowanym z otoczeniem, posiadającym rozbudowane relacje zewnętrzne. Lublin jest miastem otwartym kulturowo na budowanie więzi regionalnych i metropolitalnych, jest także otwarty na mieszkańców i swoich interesariuszy. Działania zmierzające do sieciowania się miasta w skali międzynarodowej w obszarze tematycznym smart city pozwalają na przekazywanie informacji, wiedzy oraz promocji miasta.

EIT Urban Mobility

Gospodarka Cyrkularna – Polish Circular Hotspot

Open & Agile Smart Cities (OASC)

Bee Smart City