Cities Race to Zero – wizyta studyjna w Bristolu

Pracownicy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, w dniu 30 marca, uczestniczyli w wizycie studyjnej w mieście Bristol w Wielkiej Brytanii zorganizowanym przez Ambasadę Brytyjką w Warszawie, jako podsumowanie współpracy w ramach inicjatywy „Race to Zero”.

Uczestnicy wizyty studyjnej z Lublina, Rzeszowa, Poznania, Siemiatycz oraz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie wraz z pracownikami Bristolskiego Ratusza oraz Burmistrzem Marvinem Rees

Dwa ambitne miasta członkowskie ICLEI (Local Governments for Sustainability) w Wielkiej Brytanii – Hammersmith & Fulham London (H&F) Borough oraz Bristol – nawiązały współpracę z gminami w Polsce, aby wspólnie zastanowić się jak osiągnąć zerową emisję netto, a tym samym neutralność klimatyczną. Rada Miasta Bristol nawiązała współpracę z miastami Poznań i Lublin, aby omówić między innymi strategiczne podejście do planowania, natomiast H&F pracował nad zerową emisją netto wraz z Rzeszowem, Sopotem i Siemiatyczami. Partnerstwa te są częścią programu „focus group and matching”, który odbył się w ramach kampanii ONZ „Race to Zero”. ICLEI Europe przeprowadziło program w imieniu Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

W trakcie wizyty, w której uczestniczyli oprócz przedstawicieli Lublina również przedstawiciele Rzeszowa, Poznania, Siemiatycz oraz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń w zakresie działań na rzecz obniżenia emisyjności i osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach. Przedstawicie Bristolu opowiedzieli między innymi o realizowanym przez nich w tym celu projekcie Bristol Green Capital Partnership. Założone w 2007 roku Bristol Green Capital Partnership jest unikalnym partnerstwem ponad 1 000 organizacji członkowskich, które zobowiązały się do pracy na rzecz bezemisyjnego, społecznie sprawiedliwego Bristolu. Bristol Green Capital Partnership Community Interest Company (CIC) współpracuje z partnerami w celu realizacji szeregu projektów i inicjatyw, które wspierają wizję i misję Partnerstwa – wspierając innowacje, umożliwiając integracyjną współpracę i promując ambitne zmiany.

Współpraca wielu interesariuszy miasta na płaszczyźnie osiągnięcia neutralności klimatycznej jest niezwykle ważna. Gospodarze wizyty pokazali, że dzięki konsekwentnej pracy i dobrym relacjom, w oparciu o solidną strategię, udaje się zaangażować w to działanie wielu partnerów ­ przedsiębiorców, mieszkańców oraz innych, dla których zadnienia związane z neutralnością klimatyczną są ważne.