NesoBus zakończył testy autobusu wodorowego w Lublinie

Od 27 czerwca do 3 lipca pasażerów komunikacji publicznej w Lublinie woził NesoBus wyprodukowany przez spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. Ten ekologiczny pojazd trafił do obsługi linii 1, 3, 4, 7 oraz 44. To już kolejny test autobusu wodorowego w Lublinie. Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 r. odbyły się testy wodorowca wyprodukowanego przez spółkę ARTHUR BUS w lubelskim zakładzie przy ul. Frezerów.

Autobus ma 12 metrów długości i może pomieścić do 93 pasażerów, w tym 37 na miejscach siedzących. To zeroemisyjny pojazd, który nie emituje spalin i oczyszcza powietrze. Ma zasięg do 450 km, co oznacza, że może być użytkowany bez tankowania przez 2 dni, a samo tankowanie trwa zaledwie 15 minut. Autobus jest bardzo efektywny – zużywa około 8 kg wodoru na 100 km. NesoBus był już testowany w największych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Gdyni czy Koninie.

Autobus wodorowy tak naprawdę jest autobusem elektrycznym. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Posiada własną „mini-elektrownię”. Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, autobus emituje z rury wydechowej jedynie parę wodną. Stworzyliśmy najbardziej ekologiczny autobus na wodór. To pojazd napędzany zielonym wodorem. NesoBus jest idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców miast, bo likwiduje emisję trujących substancji – poza CO2 to przede wszystkim tlenki azotu czy pyły, w szczególności drobne pyły PM 2,5 – mówi Maciej Nietopiel, Prezes Zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o

Rozwój niskoemisyjnego transportu w Lublinie

Lublin już dziś spełnia ustawowy wymóg udziału pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie. Aktualnie w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej pojazdy ekologiczne stanowią ponad 34% – to blisko 100 trolejbusów oraz ponad 30 autobusów elektrycznych. Obecnie trwają odbiory kolejnych 7 autobusów elektrycznych przegubowych, które po zarejestrowaniu i przygotowaniu do eksploatacji zostaną skierowane do obsługi liniowej. W nowej perspektywie unijnej również przewidujemy dalszy rozwój elektromobilności – w planach jest zakup około 100 pojazdów zeroemisyjnych – mówi Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

W sierpniu do lubelskiej floty dołączy 12-metrowy autobus marki Solaris. To pojazd klimatyzowany, niskopodłogowy, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w automat do sprzedaży biletów oraz system do zliczania pasażerów. Pojazd na pokład będzie mógł zabrać 85 pasażerów. Zakres umowy obejmuje również zakup i dostawę ładowarki mobilnej wchodzącej w skład wyposażenia autobusu o mocy większej lub równej 20 kW przeznaczonej do ładowania baterii w autobusie wodorowym. Wartość autobusu wodorowego to ponad 3,7 mln zł brutto. Jego zakup jest współfinansowany z projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Lubelska flota miejskich autobusów ma szansę powiększyć się o kolejne pojazdy wodorowe. Spółka MPK Lublin złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dwudziestu 12-metrowych pojazdów napędzanych wodorem. Kwota dofinansowania to 100%, a wartość przedsięwzięcia wynosi 80 mln zł.

Infrastruktura tankowania pojazdów wodorowych

By zapewnić tankowanie pojazdom wodorowym spółka PAK-PCE Stacje H2 zbuduje zewnętrzną stację tankowania wodorem, która będzie sąsiadować z zajezdnią przy ul. Grygowej. Obiekt powstanie do końca czerwca 2024 r. To efekt podpisanego w 2021 r. listu intencyjnego pomiędzy MPK Lublin a Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wodoru. Był to pierwszy, niezbędny krok poprzedzający ogłoszenie procedury przetargowej na zakup autobusu wodorowego przez Miasto Lublin. Podobne, zewnętrzne stacje spółka zbuduje we Wrocławiu, Rybniku, Gdańsku i Gdyni.

Realizacja zapisów Strategii Lublin 2030

Poszerzenie oferty przewozowej miasta o zeroemisyjne środki transportu zbiorowego, a także rozbudowa infrastruktury technicznej i stworzenie warunków niezbędnych dla rozwoju elektromobilności miejskiej są jednymi z kierunków przypisanych do celu Transformacja energetyczna miasta i czyste powietrze w ramach obszaru Lublin zielony i zrównoważony urbanistycznie Strategii Lublin 2030. Rozwój transportu wodorowego, a także niezbędnej infrastruktury tankowania wpisuje się we wpisaną w Strategię konieczność dywersyfikacji źródeł energii i kształtowania systemu zrównowa­żonego transportu zeroemisyjnego – przyjaznego dla użytkownika i neutralnego dla środowiska.