Badania społeczne na temat mobilności miejskiej w ramach projektu „AI-TraWell”

Gmina Lublin, będąc członkiem wspólnoty Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ds. mobilności miejskiej, aktywnie uczestniczy w projekcie „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników itworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (AI-powered, proactive TRAvel assistant to self-monitor user’s experience & craft personalised travel solutions for promoting WELLbeing – AI-TraWell).

Głównym celem Projektu jest opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży. Różnicą w stosunku do istniejących rozwiązań w tym zakresie jest zorientowanie na użytkownika i sugerowanie tras na podstawie osobistych – definiowanych przez samych użytkowników – preferencji podróży. W ramach Projektu opracowane zostaną narzędzia analityczne służące stworzeniu planera podróży oraz aplikacji pilotażowej. Testy funkcjonowania aplikacji zostaną przeprowadzone w dwóch europejskich miastach: Monachium i Lublinie.

Dodatkowym przedsięwzięciem w ramach projektu „AI-TraWell” są szerokie badania społeczne na temat mobilności miejskiej, których celem jest zidentyfikowanie zachowań użytkowników różnych grup społecznych, ich preferencji w odniesieniu do codziennych podróży, wyboru tras oraz środków transportu, oraz ich oceny. Co finalnie przełoży się, jako wkład merytoryczny do stworzenia innowacyjnego planera podróży w postaci platformy cyfrowej.

Ankieta przygotowana przez Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych koncentruje się na doświadczeniach związanych z mobilnością, ale również postrzeganiu poszczególnych usług transportowych przez mieszkańców miast. Badanie skupia się również na zweryfikowaniu czynników, które są kluczowe, jeśli chodzi o wybór danych środków transportu przez użytkowników.

Ankiety zostały opracowane w dwóch wersjach językowych (j. polskim, j. angielski) i będą dostępne za pośrednictwem platformy online. Wykonawcą badań jest Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych (Fraunhofer-Gesellschaft) z Monachium. Opinie i sugestie mieszkańców i mieszkanek Lublina będą wartościowe dla dalszej pracy nad rozwojem Lublina i jeszcze lepszym planowaniem polityki transportowej miasta.

Projekt realizowany jest przez Referat strategii i smart city w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ramach konsorcjum EIT KIC Urban Mobility (Europejski Instytut Innowacji i Technologii Wspólnoty Wiedzy Innowacji ds. Mobilności Miejskiej z następującymi partnerami: Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych, Zarząd Transportu Miejskiego z Monachium, Achmea, TomTom, Uniwersytet Techniczny w Eindhoven, ISBAK Istanbul IT and Smart City Technologies Inc., Open & Agile Smart Cities, Gehl Architects, Miasto Monachium, Miasto Stambuł, Miasto Kopenhaga.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest instytucją utworzoną przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do wdrażania innowacji. EIT stanowi integralną część programu Horyzont 2020, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Linki do poszczególnych wersji językowych ankiety:

ENGLISH

POLSKA