Premiera raportów „Circular Cities Program Poland”

W imieniu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Fundacji Metabolic chcielibyśmy zaprosić Państwa na oficjalną premierę raportów „Circular Cities Program Poland”, która odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00 w ramach ogólnoeuropejskiego wydarzenia online, transmitowanego z wirtualnego studia.

Circular Cities Program Poland

Celem „Circular Cities Program Poland”, współfinansowanego przez Fundację MAVA, była pomoc w przygotowaniu analizy aktualnego przepływu odpadów w miastach partnerskich i opracowaniu dla nich strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej.

W ramach ponad rocznego projektu przeprowadzono szereg analiz i konsultacji społecznych. Dokonano m.in. analizy zrównoważonego rozwoju, w tym analizę przepływu materiałów w kluczowych sektorach, ocenę interesariuszy i analizę przestrzenną. W efekcie powstały długofalowe strategie cyrkularne, obejmujące różne obszary zarządzania miastem oraz gotowe do wdrożenia plany działania dla Krakowa, Lublina i Gdańska. Implementacja wypracowanych rekomendacji przyczyni się nie tylko do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, ale także pozwoli na osiągnięcie zysków finansowych i wygenerowanie nowych możliwości biznesowych dla miast.

Podczas wydarzenia omówione zostaną wnioski z przeprowadzonych analiz, a eksperci podejmą się dyskusji czy inne, polskie miasta są gotowe na implementację strategii cyrkularnych. Dowiemy się także czy Kraków, Lublin i Gdańsk zostaną liderami gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Będzie to również okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z europejskimi partnerami.

Więcej informacji i informacje o rejestracji w zakładce Kalendarz lub na stronie Wydarzenia.