Działania partycypacyjne Lublina docenione przez europejskie jury

Dwa miejskie projekty: Wymyślmy wspólnie Lublin oraz Szkolne Budżety Obywatelskie to finaliści europejskiego konkursu The Innovation in Politics Awards 2024 w kategorii Demokracja. Jury składające się z 1086 obywateli Europy uznało te partycypacyjne działania Lublina za wybitny przykład innowacji politycznej w Europie. Spośród 334 zgłoszeń z 26 różnych krajów dwa projekty z Lublina znalazły się wśród dziesięciu najlepszych w swojej kategorii. – Dzięki narzędziom partycypacji stworzyliśmy inteligentną Strategię Lublin 2030 pod hasłem: … Czytaj dalej

Podsumowanie konferencji naukowej „Miasto przyszłości. Lublin 2050”

Przyszłość miast, priorytety i zagrożenia dla ich rozwoju były tematem zorganizowanej przez Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Radę Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina konferencji naukowej zatytułowanej Miasto przyszłości. Lublin 2050, która odbyła się 24 kwietnia 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Ostatnie wydarzenia o podłożu społeczno-gospodarczym, geopolitycznym czy środowiskowym skłaniają do poszukiwania nowej wizji i kształtu w jakim funkcjonować będą … Czytaj dalej

CoMobility – Warsztaty dla samorządów #3. „Miejski klimat!” – W jaki sposób czynniki zewnętrzne takie jak hałas czy zanieczyszczenie powietrza wpływa na naszą jakość życia?

Zapraszamy na kolejny warsztat dla samorządowców realizowany przez konsorcjum projektu CoMobility. Spotkania skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów oraz osób związanych zawodowo z tematyką mobilności miejskiej czy ochrony środowiska. Trzecia edycja warsztatów skupia się na tematyce związaną z wyzwaniami współczesnych miast w obliczu zmian klimatycznych. Warsztaty dla samorządowców są okazją do szerszej dyskusji dotyczącej wyzwań i rozwiązań związanymi z szeroko pojmowaną mobilnością miejską w gronie praktyków, teoretyków, ale przede … Czytaj dalej

Ruszył konkurs, w którym miasto Lublin może wygrać inteligentne przejście dla pieszych!

Lublin bierze udział w konkursie „Inteligentne Przejście” organizowanym przez Orange Polska. W trzech zwycięskich miastach firma Orange Polska przekształci po jednym niebezpiecznym przejściu dla pieszych w dużo bezpieczniejsze, aktywne przejście „smart”. Głosowanie online trwa do 28 marca br. W Lublinie przejściem wytypowanym do modernizacji jest to zlokalizowane przy alei Władysława Andersa. Jak działa inteligentne przejście? Czujniki ruchu wykrywają pieszego już z odległości kilkunastu metrów i natychmiast … Czytaj dalej

Human smart city – rola partycypacji społecznej w rozwoju inteligencji miejskiej

Miasto inteligentne to miasto świadomych swoich decyzji samorządowców i świadomych złożoności zachodzących procesów mieszkańców. Miasto Lublin zostało laureatem XV edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii miast wojewódzkich. Nasze miasto nagrodzono za projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”. Tematem przewodnim konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” była Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie. Tegoroczną edycję poświęcono idei „otwartego … Czytaj dalej

Spotkanie Konsorcjum Projektu Making-city w Oulu

Leżące w Finlandii miasto Oulu było gospodarzem spotkania konsorcjum projektu Making-city, które odbyło się w dniach 12–14 grudnia 2022 r. Making-city to wielkoskalowy projekt demonstracyjny, finansowany z programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020. Jego celem jest rozwiązanie problemu nadmiernej emisji CO2 w miastach i zademonstrowanie transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District). Podczas wizyty dyskutowaliśmy … Czytaj dalej

Warsztat: jak zidentyfikować i zdefiniować ramy tematyczne strategii rozwoju samorządu? Inauguracja działań Samorządowej Akademii Zarządzania Strategicznego

W dniu 21 listopada 2022 r. odbył się 3-godzinny pilotażowy warsztat z udziałem przedstawicieli samorządów oraz uczelni i studentów specjalizujących się w tematyce gospodarki przestrzennej pn. Jak zidentyfikować i zdefiniować ramy tematyczne strategii rozwoju samorządu? Jego celem było doświadczenie przez uczestników przebiegu procesu decyzyjnego będącego punktem wyjścia oraz jednym z najważniejszych etapów prac nad strategią rozwoju. Warsztat stanowił inaugurację działań Samorządowej Akademii Zarządzania Strategicznego, będącej jednym z rezultatów … Czytaj dalej

Rola mieszkańców i ekspertów w procesie planowania strategicznego – Konferencja podsumowująca projekt Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030

Rola mieszkańców i ekspertów w procesie planowania strategicznego to tytuł konferencji zorganizowanej 22 listopada 2022 r., stanowiącej podsumowanie kilkuletniego procesu prac nad Strategią Lublin 2030, zrealizowanego w ramach projektu Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030, który uzyskał dotację w konkursie Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców zorganizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Problematyka programowania strategicznego, narzędzia partycypacji oraz praktyczne aspekty zarządzania wieloetapowymi … Czytaj dalej

Publikacja Raportu wskaźników usług miejskich i jakości życia zgodnego z metodologią PN-ISO 37120:2015-03 dla miasta Lublin

„Lublin. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia zgodne z metodologią PN-ISO 37120:2015-03” to druga odsłona raportu stanowiącego zestawienie wskaźników statystycznych zgodnych tzw. normą „smart city”. W raporcie znajdują się dane dla ponad 100 wskaźników, określających różne aspekty funkcjonowania miasta, zgrupowanych w 17 kategoriach, takich jak np. gospodarka, edukacja środowisko, finanse, transport czy energetyka, w latach 2016–2020. Z uwagi na przyjętą metodologię niniejszy dokument nie ma charakteru analitycznego, … Czytaj dalej

Podsumowanie drugiej edycji Warsztatów dla Samorządów

Warsztaty dla samorządów to cykl wydarzeń edukacyjnych realizowanych w ramach projektu CoMobility, które są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów oraz osób związanych zawodowo z tematyką mobilności miejskiej. Wrześniowe spotkanie było okazją do dyskusji m.in. o wykorzystaniu badań społecznych w procesie kreowania polityki miejskiej, wykorzystaniu narzędzi uczenia maszynowego w budowaniu modeli transportowych czy o wyzwaniach, barierach szansach polskich samorządów w procesie budowania zrównoważonego transportu miejskiego. Warsztaty zwieńczyło wystąpienie … Czytaj dalej